ALISON SMITHSON

Publicat per gerard_mx on 8:05

Alison Smithson (1928-1993) va nàixer a Sheffield, South Yorkshire.

Treball

El primer edifici seu conegut Va ser el de la Hunstanton School, on utilitzaren el llenguatge modern de Ludwig Mies van der Rohe. Es situen entre els líders de l'anomenat Nou brutalisme. S'associaren amb el Team X i la seua revolta contra el Congrés Internacional d'Arquitectura Moderna (CIAM) del 1953, a causa que ja consideraven les seues propostes com a desfassades.

Entre les seues contribucions més primerenques estan els seus carrers en el cel ("streets in the sky") on el tànsit i els vianants estan rigorosament separats, tema freqüent en la dècada dels seixanta. Eren membres del Independent Group, participant el 1953 a l'exposició Parallel of Life and Art del Institute of Contemporary Arts i a la This Is Tomorrow in 1956.

Projectes construïts

Propostes no construïdes

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada